Organizer ślubny

W urzędzie stanu cywilnego

Udajcie siędo właściwego sobie - ze względu na miejsce urodzenia,
a nie zamieszkania - USC i pobierzcie odpis skróconego aktu urodzenia. Osoby rozwiedzione odpis skrócony aktu małżeństwa
z adnotacją o otrzymanym rozwodzie, należy zgłosić się do USC ze względu na zawarcie poprzedniego małżeństwa.  Wdowcy skrócony opis aktu zgonu poprzedniego współmałżonka (USC właściwy ze względu na miejsce zgonu współmałżonka). Istnieje możliwość przesłania odpisu z odpowiedniego USC. Występuje się w tym celu ze specjalnym wnioskiem do USC, w którym załatwiać będziecie resztę formalności.
Z właściwym dokumentem i dowodem osobistym pojawiacie się
w wybranym urzędzie aby złożyć:
- zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
- podanie o zaświadczenie stwierdzające okoliczności
 wyłączjących zawarcie małżeństwa w celu przedożenia
 go w parafii (jeżeli zamierzacie wziąć ślub kościelny)
- oświadczenie o przyjmowanie po ślubie nazwisk przez
 małżonków i przyszłe potomstwo
Po uiszczeniu opłat otrzymujecie kopie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Dokumenty są ważne przez okres trzech miesięcy.
Jeżeli zawieracie związek małżeński tylko w USC warto wiedzieć, iż ustawowy termin oczekiwania na ślub to jeden miesiąc i jeden dzień. Możecie zawrzeć związek małżeński w dowolnie przez Was wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego lub nawet w dowolnym miejscu...

Dodaj komentarz