Organizer ślubny

W Kościele

Przygotowania:
- cykl przygotowań do sakramentu małżeństwa -
w jednej z Waszych parafii otrzymacie wykaz tematów dziesięciu nauk przedmałzeńskich, w których należy wziąć udział w oreślonym terminie
-    rozmowa duszpasterska na temat wysłuchanych nauk
 przed małżeńskich
-  trzy indywidualne spotkania w poradni rodzinnej
-    udział w skupieniu przedślubnym
-  nieodzowne jest również przystąpienie do sakra-
 mentu pokuty i pojednania
Spełniwszy powyższe wymagania udajecie się do parafii narzeczonej lub narzeczonego ze wszystkimi kopiami zaświadczenia z USC oraz:
-    odpisem aktu chrztu (dokument z adnotacją o zamiarze
przyjęcia sakramentu małżeństwa)
-    zaświadczeniem o przyjęciu sakramentu bierzmowania
(do uzyskania w parafi gdzie każde z Was było chrzczone, nawet jeśli miejsce bierzmowania
jest różne
Podczas spotkania zostaje spisany protokół kanonicznego badania narzeczonych, gdzie odpowiecie m.in. na pytania pokrewieństwo
i powinowactwo między sobą, ewentualny przymus przystąpienia do sakramentu małżeństwa, życie wiarą Kościoła i wychowanie dzieci w tej wierze, etc. 
Jeżeli formalności załatwiane są w parafii narzeczonej nie musi ona oddzielnie składać podania o wygłoszenie zapowiedzi. Narzeczony odbiera podanie z parafii narzeczonej i składa je w swojej parafii. Po podaniu do publicznej wiadomości Waszego zamiaru zawarcia małżeństwa, czyli po wygłoszeniu zapowiedzi (podczas dwóch mszy niedzielnych), narzeczony odbiera zaświadczenie ze swojej parafii
i składa je w parafii narzeczonej. Ślub nie musi być poprzedzony czytaniem zapowiedzi jeśli zezwoli na to biskup diecezji, w której ma być zawarte małżeństwo.
Na kilka dni przed ślubem w celu sporządzenia aktu małżeństwa należy udać się do parafii i przedstawić dowód spełnienia wymogów, czyli tzw. karteczki narzeczonych, które towarzyszą Wam od rozpoczęcia przygotowań.
Pełnoletność jest jedynym wymogiem jaki stawia Kościół wobec świadków. W tygodniu poprzedzającym ceremonię lub tuż przed nią, świadkowie powinni udać się do parafii i okazać dowody osobiste.
Istnieje możliwość zawarcia małżeństwa w parafii innej, niż obojga narzeczonych. Parafia gdzie załatwiane są formalności wystawia tzw. licencję i przesyła do parafii, w której zamierzacie wziąć ślub. 
 
Około tydzień po ślubie razem lub jedno z Was, powinno zgłosić się z dowodem osobistym do USC właściwego dla parafii gdzie wzięliście ślub i odebrać skrócony akt małżeństwa.
Pamiętajcie o wymianie dowodów osobistych, paszportów i praw jazdy.
Nie zapomnijcie poinformować o zmianie nazwiska odpowiednich
instytucji (miejsce pracy, bank, uczelnia, itd.)

Dodaj komentarz